webfaver.com
Cách css tự động resize ảnh nền theo thẻ div – WebFaver
Với một kỹ thuật css tự động resize ảnh, bạn có thể giải quyết vấn đề này để ảnh thumbnail luôn fix đúng theo kích thước quy định với bất cứ tỉ lệ ảnh nào.