webfaver.com
Hướng dẫn tăng tốc website với Google Pagespeed và Nginx – WebFaver
Không có gì lạ khi website tải nhanh hơn thì có tỉ lệ khách truy cập cao hơn, tỉ lệ duy trì cũng như tương tác với website cao hơn. Vỡi mỗi lần trễ 100ms, làm cho Amazon sụt giảm… Continue Reading →