webfaver.com
Cách tạo script tự khởi động lại webserver Nodejs khi bị crash
một cách quá hay (mình nghĩ vậy, rất cool! :D ) để tạo script cho webserver tự khởi động lại khi bị crash