watsanamnai.info
บันทึกสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรม โดย หลวงพ่อทอง อาภากโร ณ วัดเจิ้งสิ่งฉานย่วน
บันทึกสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรม โดย หลวงพ่อทอง อาภากโร - เจ้าอาวาสวัดสนามใน ณ วัดเจิ้งสิ่งฉานย่วน เมืองผูหลี่ ประเทศไต้หวัน วันที่ ๖-๑๓ กันยายน ๒๐๑๔