warsawo.pl
Samodzielne niszczenie vs firma zewnętrzna – co bardziej się opłaca? - warsawo.pl
O tym, jak ważne jest niszczenie dokumentów zawierających poufne dane, nie trzeba nikomu przypominać. W świetle obowiązujących norm po upływie określonego czasu dokumentacja powinna bezzwłocznie...