warsawo.pl
Mniej papierkowej roboty dla kierowców dzięki nowoczesnym rozwiązaniom monitorującym - warsawo.pl
Jeszcze do niedawna auto służbowe było przywilejem nielicznych i należało się głównie członkom menagementu najwyższego szczebla w hierarchii firmy. Pozostali pracownicy, chcąc przemieszczać się w trakcie podróży służbowych lub wykonywania codziennych zadań musieli korzystać z własnych pojazdów lub środków komunikacji publicznej.