wapkonnjojanko.com
Yon pastè evanjelik arete pou vyole fidèl li yo li konvenk pou souse grenn li..ki kenbe “lèt sakre”
Sobrino Valdeci Picanto, yon pastè evanjelik nan Brezil, pran tèt disip li yo, pou fe yo konnen li pratike [sèks oral] paske se konsa pou l mache preche bay mesaj pawòl Bondye a, ki di l ‘lèt…