wapkonnjojanko.com
Legliz Florida voye yon manm nan koleksyon pou $ 1,000 dîme li pa t ‘bay Bondye!
YON legliz ki chita nan Tampa Florida voye yon avi delenkans bay yon nouvo manm pou fel sonje ke adoratè yo sipoze peye $1,000 oswa yap retire’l. Kounyea ou gen dwa ap mande, ki jan yon legli…