wapkonnjojanko.com
Gran Frè Obama [MALIK] Vann Ti Frè Li Nan Yon Entèvyou
Gran frè Obama vann li nan yon entèvyou ki pase nan Radyo Milele FM nan Swahili. Nou[WKJA] tradui yon pati nan entèvyou an ki te pibliye pa J509: Update: [Dapre sa sous nouvel la rapote, nou rete k…