walkendorff.com
Erik den Helige
Erik den heliges relikskrin i Uppsala Domkyrka Stockholms stadsvapen eller Stockholms kommunvapen innehåller Sveriges skyddshelgon kung Erik den heliges huvud med kunglig krona av medeltida, öppen modell. Vapnets motiv har använts som sigillbild för staden sedan 1300-talet, även om det inte var...
Ann Walkendorff