walkendorff.com
Helgon – släktled och släktband
Helgon Några av mina släktingar har upphöjts till helgon. Här återfinns bland annat Heliga Birgitta, Sankta Olga av Kiev, Heliga Anna av Kiev, Erik den helige och senaste i raden den ryska tsarfamiljen som helgonförklarades så sent som 2001 av den rysk-ortodoxa kyrkan. Ingegerd (Heliga...
Ann Walkendorff