walesdtp.ac.uk
Arfon, Elin
Bwriad y ddoethuriaeth hon yw gwerthuso effaith prosiectau sy’n cefnogi llythrennedd amlieithog mewn ysgolion yn y cyd-destun dwyieithog yng Nghymru. Bydd y prosiect yn cefnogi cynllun pum mlynedd …