w.webohrid.com
Здружението на банкарството при Стопанската комора на Македонија традиционално го одбележа Светскиот ден на штедењето • WebOhrid
Здружението на банкарството при Стопанската комора на Македонија денес го одбележа Светскиот ден на штедењето – 31 Октомври, на свечена