w.webohrid.com
МОН ја објавува финалната нацрт верзија на Сеопфатната стратегија за образование 2018-2025 • WebOhrid
Министерството за образование и наука изминатиов период интензивно работеше на креирање на нов стратешки документ за образовни политики во партнерство