w.webohrid.com
Македонското културно наследство на меѓународен саем во Париз • WebOhrid
Управата за заштита на културното наследство по трет пат го претставува домашното културно наследство на Меѓународниот саем за културно наследство,