w.webohrid.com
Општина Охрид ќе го решава проблемот со кучињата скитници • WebOhrid
Општина Охрид презема почетен план за решавање на долгорочниот проблем со кучињата бездомници, на доброволна основа, во соработка со Здружението