w.webohrid.com
Ден на Обединетите нации • WebOhrid
Денот на Обединетите нации ја одбележува годишнината од 1945 година, од стапувањето на сила на Повелбата на ОН. Обединетите нации