vzp.si
Razpis za delovno mesto projektnega sodelavca
Izvršni odbor Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) razpisuje delovno mesto projektnega sodelavca na projektu VZGOJA ZA POKLIC, ki poteka od junija 2016 do 31. avgusta 2018 in je financiran iz evropskih kohezijskih sredstev v okviru Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018. Zaposlitev je za polni (40-urni) delovni čas,