vungtauso.com
VFF không thể một tay che trời - Tin tổng hợp
Chuyện ông Đoàn Nguyên Đức bị gạch tên trong danh sách đề cử Phó Chủ tịch tài chính và vận động tài trợ LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa 8 (2018-2022) giờ đây đã trở thành cuộc đôi co mà không có bằng chứng. Tại sao?