vulnerables.org
Neste website podes leer unha entrevista sobre o noso proxecto na revista ENTREMAYORES http://entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=Notas%20%27country%27%20y%20%27blues%27%20intergeneracionales:%20as%ED%20es%20Deteriorados&nar1=2&nar2=13&nar3=41501&nar5=1