vtquang.com
Võ Trọng Quang thực hiện đam mê kinh doanh bất chấp nỗi sợ - Võ Trọng Quang
Tôi - Võ Trọng Quang đã sống với nỗi đau không thực hiện đam mê, khát khao kinh doanh trong thời gian dài. Tôi đã thay đổi rất nhiều để thực hiện khát khao.