vtquang.com
Thái độ quan trọng hơn thông minh và tài năng. - Võ Trọng Quang
Bạn thông minh, bạn tài năng. Nhưng bạn không có thái độ tích cực. Bạn không sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Liệu bạn có thành công?