vtquang.com
Quản trị cảm xúc để hiểu chính mình. - Võ Trọng Quang
Bạn thật sự muốn sở hữu kỹ năng quản trị cảm xúc? Bạn có bao giờ thất vọng với bản thân không? Bạn để cảm xúc hay lý trí quyết định mọi vấn đề?