vtquang.com
Phạm Thành Long - Người truyền cảm hứng cho doanh nhân khởi nghiệp. - Võ Trọng Quang
Không chỉ am hiểu về Marketing mà Phạm Thành Long còn rất am hiểu về pháp luật kinh doanh. Chính điều này đã giúp đỡ cho các doanh nhân học viên rất nhiều thuận lợi. Các học viên doanh nhân khi tham dự những lớp học của Phạm Thành Long không chỉ có được những …