vtquang.com
Nguyễn Tài Tuệ hướng dẫn và đào tạo những người mong muốn khởi nghiệp có thể thành công với nghề tư vấn bảo hiểm. - Võ Trọng Quang
Với thực trạng hiện nay phần lớn các tư vấn bảo hiểm rời bỏ công việc này sau khi khai thác hết những mối quan hệ thân thiết, Nguyễn Tài Tuệ đã tiên phong áp dụng những kiến thức về marketing và bán hàng từ những đa triệu phú trên thế giới để giúp cho …