vtquang.com
Ironman 70.3 Đà Nẵng 2019: 2 km đại dương xanh. - Võ Trọng Quang
Bạn đã trải nghiệm bơi biển 2 km chưa? Chúng tôi là những người tham dự ironman 70.3. Chúng tôi từ bơi hồ ra bơi biển. Không khó, hãy làm đi.