vtquang.com
Đừng theo đuổi đam mê nếu chỉ quyết tâm bằng mồm. - Võ Trọng Quang
Bạn đã bao lần quyết tâm theo đuổi đam mê nhưng chẳng có kết quả nào cả? Bạn sẽ thấy kết quả nếu bạn thực hiện thay vì chỉ quyết tâm bằng mồm.