vtquang.com
Châu Bảo Toàn thành công với chuỗi 19 cơ sở Spa. - Võ Trọng Quang
Châu Bảo Toàn một người vui vẻ lạc quan, luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu người khác. Anh ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và vận hành quy trình Spa. Hiện nay anh ấy đã có chuỗi Spa gồm 19 cơ sở tại thành phố HCM. Công việc của …