vsl.edu.vn
Xúc động câu chuyện của những giáo viên đi dạy tiếng Việt ở Căm-pu-chia
Chính Căm-pu-chia chứ không phải ở đâu khác, là nơi rèn nghề dạy tiếng Việt mang tính tập trung nhất, chuyên nghiệp nhất, góp phần tạo nên một “thế hệ vàng” trong lĩnh vực dạy tiếng Việt của Đại họ…