vsl.edu.vn
Vĩnh biệt PGS.TS Trịnh Đức Hiển
Điếu văn PGS.TS Trịnh Đức Hiển do PGS.TS Nguyễn Thiện Nam, Trưởng Khoa, đọc tại lễ tang sáng 22/3/2019.