vsl.edu.vn
Tuyển sinh lớp “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”, 9/2016
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài” tháng 09/2016.…