vsl.edu.vn
Sinh viên K58 Việt Nam học bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
Ngày 5/6/2017, một ngày nắng nóng nhất năm, Khoa Việt Nam học và tiếng Việt tổ chức buổi lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K58. Đây là khóa sinh viên thứ tư ngành Việt Nam học ra trường …