vsl.edu.vn
Phnôm Pênh – những chuyện vui buồn
Một sáng đang trên lớp, cô Hồng Liên dạy lớp bên chạy sang bảo tôi: “Anh cứu em với”. Tôi sang lớp cô, nhìn lên bảng, thì ra cô đọc chính tả, một sinh viên lên bảng viết. Bài đọc có đoạn “buổi sáng…