vsl.edu.vn
Mời viết bài cho HTKH quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường đại học”
Nhằm tăng cường hơn nữa việc nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong các trường đại học ở Việt Nam và trên thế giới, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) dự định tổ ch…