vsl.edu.vn
Chương trình đào tạo ĐH ngành Việt Nam học, năm 2016
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt thông báo Chương trình đào tạo ĐH ngành Việt Nam học, năm 2016 (tải về theo đường link dưới đây):