vsl.edu.vn
CHO ĐI LÀ CÒN MÃI
Trong một cuốn sách nhỏ được xuất bản gần đây – Thư gửi quý nhà giàu Việt Nam[1], TS. Nguyễn Xuân Xanh đã cung cấp nhiều thông tin thú vị, sâu sắc phản ánh quan niệm và cách sử dụng tiền bạc …