vsl.edu.vn
Bế giảng khóa học Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
Lễ bế giảng khóa học phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (TVSOL) khóa tháng Tư – tháng Năm năm 2018 được tổ chức tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (VSL), Trường Đại học Kh…