vsl.edu.vn
B7 Bis: Mái trường ấm cúng trong đời tôi
Hồi ức của một cựu sinh viên Trung Quốc – một người gần như suốt đời sống bằng tiếng Việt.