vsl.edu.vn
Đào tạo ngắn hạn
Các khoá đào tạo ngắn hạn tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN).