vsl.edu.vn
Giới thiệu
Với hơn 40 năm truyền thống, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt là một trong những đơn vị hàng đầu của cả nước về giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài. Từ năm học 2009 – 2010,…