vsebastian.net
Jak w 3 krokach na MS Windows zacząć pracę z AWS CLI ? - Technology vNinja
Technicznie o produktach VMware i AWS w jednym miejscu ! Zapraszam do wyzwania w celu połączenia dwóch vendorów w nowoczesne rozwiązania hybrydowe.