vranjskaplustv.rs
Годишњица Сигурне куће | ВРАЊСКА ПЛУС ТЕЛЕВИЗИЈА
Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља обележило је три године од почетка рада. Циљ услуге Сигурне куће је ургентно збрињавање жене и деце у стању насиља, којима је потребан привремени смештај. Ова организациона јединица Центра за развој локалних услуга социјалне заштите, функционише у издвојеном објекту у Врањској Бањи, регионалног је карактера јер покрива седамRead More