vranjskaplustv.rs
Ригорознија контрола приликом техничког прегледа возила | ВРАЊСКА ПЛУС ТЕЛЕВИЗИЈА
Новим правилником о техничком прегледу возила, који је ступио на снагу 5. јула текуће године, прописују се услови које морају да испуњавају привредна друштва која преглед обављају, затим услови и начин вршења техничког прегледа као и вођење прописане евиденције. Најважније новине у односу на претходни правилник су фотографисање возила уместо прављења видео записа и трајањеRead More