vranjskaplustv.rs
Влада Швајцарске подржава социјално иновативне пројекте | ВРАЊСКА ПЛУС ТЕЛЕВИЗИЈА
Фондом вредним 420.000 евра, Влада Швајцарске ће, кроз програм Swiss PRO, подржати организације цивилног друштва и локалне самоуправе да започну и спроведу социјално иновативне пројекте усмерене на потребе рањивих група и њихово социјално укључивање. Кроз јавне позиве који трају до 3. августа 2018. године, организације цивилног друштва могу добити бесповратна средства да „нове идеје поRead More