vovinamthainguyen.vn
Hướng đi mới đầy táo bạo của Bộ môn VOVINAM Thái Nguyên - Bộ môn Vovinam - Việt Võ Đạo tỉnh Thái Nguyên
Tại Thái Nguyên hiện nay có rất nhiều câu lạc bộ võ thuật được đưa vào trong các trường học. Điều đó đã giúp tạo ra những sân chơi lành mạnh, gắn kết các em học sinh với nhau hơn; tạo cho các em tự tin trong cuộc sống và có khả năng tự bảoRead More