vores-avis.dk
Tilfredshed med ny affalds-sortering hos Rebild-borgerne - Vores Avis
I en forbrugerundersøgelse blandt borgerne i Rebild Kommune erklærer over 80% sig tilfredse med genbrugscontaineren, som i efteråret blev leveret til samtlige husstande som supplement til den kendte container til blandet husholdningsaffald, – den såkaldte ”dagrenovation”. Kim Edberg Andersen, den nye formand for Teknik- og Miljøudvalget fra årsskiftet, er særdeles glad for opbakningen til øgetRead More