vores-avis.dk
Slut med stive regler og tåbelige ressourceforløb - Vores Avis
Ny lovgivning og forvaltningens handleplan skaber glæde hos udvalgsformanden i Rebild Kommune. Allan Busk er meget tilfreds med, at reglerne omkring ressourceforløb og førtidspension er blevet præciseret, så kun borgere, hvor der er en realistisk forventning om nytte af indsatsen og udvikling i arbejdsevnen, skal tilbydes ressourceforlb. – Det er en mærkesag for mig, atRead More