vores-avis.dk
En brandsikker sommer med Nordjyllands Beredskab, - sådan undgår du brand: - Vores Avis
Nordjyllands Beredskab vil hjælpe borgere og virksomheder i Nordjylland til at få en brandsikker sommer, så de knastørre omgivelser ikke lige pludselig udvikler sig til et flammehav, som ikke alene truer naturværdier, dyr og planter, men også i værste fald kan udgøre en brandfare for boliger, haver m.v. – Mens solbarometeret har været helt iRead More