volq.nl
Uitnodiging Ideeënfabriek: ‘een alternatief voor de participatieladder’ | Volq
Veel gemeenten in Nederland gebruiken bij het betrekken van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nog steeds de participatieladder van Arnstein uit 1969 of een afgeleide daarvan. In de huidige praktijk – waarbij we steeds meer verschuiven van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie – levert het gebruik van participatieladders steeds vaker niet meer het juiste resultaat op. Het gebruik van …