vocir.org
حکم ۲۰ سال حبس برای شاپرک شجری زاده تنها بخاطر اعتراض به حجاب اجباری
شاپرک شجری‌زاده، یکی از فعالان مخالف با حجاب اجباری در ایران و از “دختران خیابان انقلاب”، از محکومیت خود به ۲۰ سال زندان خبر داد. او گفت چون وکیلش نسرین ستوده در زندان است، دیر متوجه حکم خود شده اس…